Za co odpowiada właściciel warsztatu w czasie naprawy?

Za co odpowiada właściciel warsztatu w czasie naprawy?

Naprawy samochodów to prawdziwa zmora. Trzeba oddać ukochane auto do warsztatu i czekać. Przeważnie wszystko odbywa się sprawnie i profesjonalnie. Niestety zdarzają się również sytuacje problematyczne i warto się przed nimi zabezpieczyć. To, co najczęściej spędza sen z powiek właścicielom naprawianych pojazdów to przedłużanie czasu naprawy, wadliwe jej wykonanie i kradzieże w warsztatach samochodowych. Dlatego bardzo przydatna okazuje się wiedza na temat odpowiedzialności właściciela warsztatu samochodowego w tych i w innych przypadkach.

Znaczne przekroczenie czasu naprawy samochodu a odpowiedzialność warsztatu?

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieumiejętnie wykonana naprawa samochodu przez warsztat samochodowy

Bardzo częste zdarza się złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Co robić w sytuacji kradzieży samochodu w warsztacie samochodowym?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Należy pamiętać, że w sytuacji jakiejkolwiek kradzieży, trzeba powiadomić odpowiednie służby i im przekazać sprawę. Za utratę pojazdu odpowiedzialny jest właściciel warsztatu, gdyż zobowiązuje się on na przechowanie pojazdu i zwrócenie go nam bez żadnych ubytków. Niestety w niektórych sytuacjach, domniemanie winy nie jest jednoznaczne. Właściciel warsztatu może dowieść, że auto było należycie zabezpieczone, a żadne osoby trzecie nie miały do niego dostępu.

Informacje
Kategoria: Motoryzacja
Dodany przez użytkownika: Emilian Chmielewski
Oceń
Ocena: brak
Liczba ocen: 0
Więcej od Emilian Chmielewski
Za co odpowiada właściciel warsztatu w czasie naprawy?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Artykuły w kategorii Motoryzacja
Tagi artykułu
Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz